HÓD – Honismereti Túraegylet

Alapszabály

HÓD” Honismereti Túraegylet
közhasznú szervezet
A L A P S Z A B Á L YA
2 0 0 9

Az Egyesület Alapszabályának – létesítő okiratának – célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését, az egyesület szervezeti felépítését az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján.

Alapszabály (pdf)